https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js

พยายามเข้าใจ การลงทุน การเงิน และระบบเศรษฐกิจ

Investment

การใช้ข้อมูลภายในเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์คืออะไร (What is insider trading?)

ภาพจาก http://moneyinc.com/

ภาพจาก http://moneyinc.com/

เมื่อช่วงเช้าวันที่ 7 มิถุนายนที่ผ่านมา หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ (Bangkok Post) ได้ลงข่าวเกี่ยวกับผู้บริหารท่านนึงของบริษัท MODERNFORM ที่มีชื่อจดทะเบียนอยู่ในตลาดหุ้นของไทยเราโดนสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ลงโทษปรับและสั่งให้คืนเงินกำไรจำนวน 2.58 ล้านบาท ที่ได้มาจากการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทและใช้บัญชีของลูกสาวในการขายหุ้นล่วงหน้า เนื่องจากทราบมาก่อนว่าผลประกอบการในไตรมาสที่สองในปี 2016 ของบริษัท (ที่ยังไม่ประกาศออกมาในช่วงนั้น) ได้ลดลงถึง 61% เมื่อเทียบกับไตรมาสแรก ซึ่งข้อมูลนี้ผู้บริหารท่านนี้ได้ข้อมูลมาจากการประชุมคณะกรรมการของบริษัท ก่อนที่ข้อมูลนี้จะมีการเปิดเผยออกไปให้กับ ก.ล.ต. เมื่อ 15 สิงหาคม 2016 อย่างไรก็ดีทั้งท่านผู้บริหารของบริษัทและลูกสาวก็ยอมจ่ายค่าปรับตามที่ ก.ล.ต. สั่งปรับ

อ่านแล้วก็ทำให้นักลงทุนบ้านๆแบบเราสงสัยอ่ะดิว่า insider trading หรือการใช้ข้อมูลภายในเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ มันคืออะไรหละ 

insider ก็คือบุคคลที่สามารถเข้าถึงข้อมูลสำคัญของบริษัทในขณะที่ข้อมูลนั้นๆยังไม่เป็นข้อมูลที่ถูกเปิดเผยสู่สาธารณะ ซึ่งหากมองไปที่บริษัทต่างๆในตลาดหุ้น ผู้บริหารระดับสูงทั้งหลายก็เข้าข่าย รวมไปถึงผู้ที่ถือหุ้นบริษัทในสัดส่วนที่สูงก็มีโอกาสถูกจับตามองมากเช่นกัน

แล้วมันผิดกฏหมายอย่างไร? จากเว็บไซท์ https://www.set.or.th/th/regulations/supervision/surveillance_p1.html ของ ก.ล.ต. ส่วนนึงได้กล่าวไว้ว่า 

“การกระทำที่เข้าข่ายความผิดตามข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องเช่น พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ.2546 ก็จะทำการส่งเรื่องไปยังสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) เพื่อดำเนินการตรวจสอบและลงโทษต่อไป ซึ่งลักษณะความผิดดังกล่าว ได้แก่

การใช้ข้อมูลภายใน (Insider Trading) ซึ่งได้แก่ การที่บุคคลใดอาศัยตำแหน่งหน้าที่ หรืออยู่ในฐานะที่มีสามารถล่วงรู้ข้อเท็จจริงที่เป็นสาระสำคัญของบริษัท อันเป็นสาระสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ และเข้ามาทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์โดยอาศัยข้อเท็จจริงดังกล่าว ก่อนที่ข้อเท็จจริงดังกล่าวจะถูกเปิดเผยต่อประชาชนอย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งถือเป็นการเอาเปรียบบุคคลอื่นและเป็นการซื้อขายที่ไม่เป็นธรรม”

ก็ค่อนข้างชัดเจนว่า การใช้ข้อมูลภายในเพื่อการซื้อขายหุ้นก็คือการที่ใครก็ตามที่สามารถล่วงรู้หรือได้มาซึ่งข้อมูลสำคัญของบริษัทที่จะส่งผลต่อราคาของหุ้นก่อนที่ข้อมูลนั้นจะถูกเปิดเผยให้แก่คนภายนอกทราบ ถือเป็นการเอาเปรียบและไม่เป็นธรรมต่อนักลงทุนอื่นๆ จึงถือเป็นความผิดดังตัวอย่างที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น

แล้ว insider trading กับ insider information นั้นต่างกันอย่างไร?

Insider information หรือ ข้อมูลภายในนั้นก็คือ อะไรก็ตามที่สามารถเป็นข้อมูลได้ ไม่ว่าจะเป็นข้อเท็จจริงหรือเหตุการณ์ต่างๆในบริษัทที่เกิดขึ้นที่จะส่งผลต่อราคาหุ้นซึ่งก้อจะส่งผลต่อเนื่องไปยังนักลงทุนหรือผู้ที่จะทำการซื้อขายหุ้นคนอื่นๆที่ไม่ได้ทราบข้อมูลนี้ด้วย (เนื่องจากยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ) 

อีกตัวอย่างนึงที่ค่อนข้างได้รับความสนใจที่ได้เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ก็คือช่วงปี 2015 บางกอกโพสต์ลงข่าวว่าผู้บริหารบางท่านของบริษัท CPALL ในตลาดหุ้นทราบมาว่าบริษัทตัวเองจะเข้าซื้ออีกบริษัทนึงคือ MAKRO ที่ราคาสูงกว่าราคาตลาดในปี 2013 ผู้บริหารของบริษัท CPALL เหล่านี้จึงใช้ข้อมูลภายในนี้ (ที่ยังไม่ถูกเปิดเผย) เข้าซื้อหุ้นของบริษัท MAKRO ในขณะที่ราคาหุ้นของบริษัท MAKRO ยังอยู่ในระดับต่ำก่อนที่การซื้อขายนี้จะถูกเปิดเผยต่อสาธารณะ ซึ่งหลังจากข่าวถูกเปิดเผย ราคาหุ้นของ MAKRO ก็จะวิ่งขึ้นสูงกว่าราคา(ในระดับต่ำ) ที่ผู้บริหารบางท่านของ CPALL ได้ซื้อไว้ก่อนหน้านี้แล้ว ทำให้สามารถทำกำไรให้กับตัวเองได้อย่างมาก ในขณะที่คนนอกและไม่รู้เรื่องอย่างเราๆก็ได้แต่นั่งมองหรือเข้าซื้อ MAKRO ในราคาที่สูงกว่า ซึ่งการกระทำดังกล่าวนี้ก็ถือเป็นการเอาเปรียบนักลงทุนอื่นๆโดยทั่วไป

เห็นอย่างนี้แล้ว เวลาที่เราจะซื้อหุ้นตัวไหนก็ยิ่งต้องศึกษาให้ดีๆครับ แม้เราจะเสียเปรียบคนในเหล่านี้ เราก็ได้แต่หวังว่าผู้มีหน้าที่สอดส่องดูแลจะทำหน้าที่ได้ดียิ่งขึ้นต่อๆไปเพื่อลดความได้เปรียบเสียเปรียบเหล่านี้ให้เหลือน้อยที่สุด อย่างน้อยเราก็สามารถลดความเสี่ยงได้บ้างจากการเลือกบริษัทที่มีโอกาสเติบโตในอนาคตได้ดีกว่าในราคาที่เหมาะสม ไม่ซื้อหุ้นตามข่าวที่ออกมา เพราะข่าวมีทุกวัน จริงบ้างไม่จริงบ้าง คนนอกอย่างเราๆก็ต้องระวังให้มากที่สุดครับ อย่าลืมว่าแม้เราจะลงทุนในบริษัทที่ดี มีโอกาสเติบโต แต่ถ้าซื้อมันในราคาที่สูงเกินไปจากมูลค่าธุรกิจนั้น การลงทุน (investment) ก็จะกลายเป็นการเก็งกำไร (speculation) ไปในที่สุดครับ

 

 

แหล่งข่าว: (https://www.bangkokpost.com/learning/advanced/801656/insider-trading-at-cp-all-foreign-investors-demand-action, https://www.bangkokpost.com/business/news/1480085/modernform-director-hit-with-civil-fine)

 

 

 

blenlit

hakwarmroo.com

Leave a Reply

https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js
%d bloggers like this: