พยายามเข้าใจ การลงทุน การเงิน และระบบเศรษฐกิจ

Economics

What is Supply Chain? (อะไรคือห่วงโซ่อุปทาน)

ในสภาวะที่คนหลายๆทั่วโลกได้เริ่มทำงานจากบ้านมาสักพักนึงแล้ว แม้ความต้องการสินค้าอื่นๆจะได้รับผลกระทบอันเนื่องมากจากความต้องการที่น้อยลง

แต่ก็มีสิ่งนึงที่มีคนพูดถึงกันมากขึ้นก็คือเรื่อง supply chain disruption หรือก็คือการที่ห่วงโซ่อุปทานที่ได้รับผลกระทบเนื่องมาจากไวรัส covid-19 นี่ด้วยเช่นกัน เราคงไม่ไปดูว่าผลกระทบจากการมีห่วงโซ่อุปทานขาดหายไปนั้นเกิดอะไรขึ้น แต่อยากรู้ว่าไอ่ห่วงโซ่อุปทานนี่มันคืออะไร

จากเว็บไซท์ investopedia.com นั้นบอกไว้ว่า Supply Chain หรือ ห่วงโซ่อุปทานก็คือ เครือข่ายระหว่างบริษัทและผู้ที่ผลิตและจำแนกแจกจ่ายสินค้าไปให้กับผู้ซื้อคนสุดท้าย

เครือข่ายเหล่านี้จะรวมไปถึงกิจกรรม ทรัพยากรมนุษย์ บริษัท ข้อมูล และทรัพยากรที่แตกต่างกันไป และห่วงโซ่อุปทานยังรวมไปถึงขั้นตอนต่างๆที่ใช้ในการนำสินค้าหรือบริการจากสถานะแรกเริ่มเช่นวัตถุดิบ ไปจนถึงการนำสินค้าในรูปแบบสุดท้ายส่งให้กับลูกค้าต่างๆ

บริษัทต่างๆจะพยายามพัฒนาห่วงโซ่อุปทานของตัวเองเพื่อที่จะลดต้นทุนและสามารถแข่งขันได้ในธุรกิจของตัวเอง

การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน หรือ Supply Chain Management จึงเป็นขั้นตอนสำคัญมาก เพราะว่าห่วงโซ่อุปทานที่มีประสิทธิภาพจะส่งผลให้มีต้นทุนต่ำและมีวงจรการผลิตสินค้าที่รวดเร็วขึ้น

ห่วงโซ่อุปทานนั้นคือขั้นตอนต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะจัดส่งสินค้าหรือบริการให้กับลูกค้าได้ ขั้นตอนต่างๆนั้นรวมไปถึงการเคลื่อนย้ายหรือการแปรรูปวัตถุดิบไปส่งสินค้ารูปแบบสุดท้าย การขนส่งสินค้าเหล่านั้น และการจำแนกแจกจ่ายสินค้าไปยังผู้บริโภคคนสุดท้าย

บริษัทต่างๆที่เกี่ยวข้องในห่วงโซ่อุปทานนี้รวมไปถึงผู้ผลิต ผู้จัดหา โกดังเก็บสินค้า บริษัทขนส่ง ศูนย์กระจายสินค้า และร้านค้าปลีกต่างๆด้วย

ส่วนประกอบของห่วงโซ่อุปทานนี้รวมไปถึงแผนกต่างๆที่รับสินค้าจากลูกค้า แผนกเหล่านี้รวมไปถึงการพัฒนาสินค้า การตลาด การปฏิบัติการ เครือข่ายการจัดจำหน่าย การเงิน และแผนกบริการลูกค้า

การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานเป็นส่วนสำคัญมากในขั้นตอนการทำธุรกิจ ในหลายๆส่วนนั้นจะต้องใช้ทักษะและความชำนาญในดำเนินการเหล่านี้ เมื่อการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานมีประสิทธิภาพ มันจะช่วยให้ต้นทุนโดยรวมของบริษัทลดลงและเพิ่มกำไรให้กับบริษัทด้วย และหากมันได้รับผลกระทบ มันก็สามารถส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่ทั้งระบบและทำให้มีค่าเสียหายเพิ่มต้นทุนให้สูงขึ้นได้มากเลยทีเดียว

ยิ่งไปกว่านั้น การนำส่งสินค้าให้กับลูกค้าได้รวดเร็วขึ้นโดยการลดการเชื่องช้าของการจัดส่งที่มาจากการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานที่ประสพความสำเร็จนั้นก็จะช่วยส่งผลให้ลูกค้ามีความพอใจในสินค้าและบริการมากขึ้นยิ่งด้วย

การบริหารห่วงโซ่อุปทาน (supply chain management) และการบริหารลอจิสติกส์ของบริษัทนั้นมักจะมีการใช้คำทดแทนกันไปมา แต่ลอจิสติกซึ่งก็คือส่วนเชื่อมหนึ่งในห่วงโซ่อุปทานนั้นจะแตกต่างออกไป

ลอจิสติกส์จะพุ่งประเด็นไปที่ส่วนนึงของห่วงโซ่อุปทานที่จัดการกับการวางแผนและการควบคุมของการเคลื่อนย้ายและการจัดเก็บสินค้าและบริการจากจุดเริ่มต้นไปยังจุดหมายปลายทาง

การบริหารจัดการลอจิสติกส์นั้นจะเริ่มต้นจากวัตถุดิบและจบด้วยการจัดส่งสินค้า การบริหารจัดการลอจิสติกส์ที่ประสพความสำเร็จคือการไม่มีความล่าช้าในการจัดส่งในแต่ละจุดในห่วงโซ่นั้นๆ และสินค้าและบริการถูกจัดส่งในสภาพที่ดี ซึ่งก็สามารถช่วยต้นทุนของบริษัทให้อยู่ในระดับที่ต่ำได้

การไหลของต้นทุนการผลิตจะอ้างอิงถึงขั้นตอนในการใช้วัตถุดิบและแรงงานเพื่อผลิตสินค้าที่สามารถขายให้กับลูกค้าได้ ระบบการจัดการห่วงโซ่อุปทานสามารถลดต้นทุนและความซับซ้อนของขั้นตอนการผลิตได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ผลิตสินค้าที่ต้องใช้ส่วนประกอบในการผลิตหลายๆส่วน

ตัวอย่างเช่น ผู้ผลิตเสื้อผ้าอาจะจะนำวัตถุดิบเข้าสู่กระบวนการผลิต เช่น ผ้าดิบ ซิป และชิ้นส่วนอื่นๆที่ใช้ในการผลิตเสื้อผ้า ผู้ผลิตก็จะมีต้นทุนแรงงานที่ใช้ในการดูแลการผลิตของเครื่องจักรเพื่อผลิตงานอื่นๆที่ใช้วัตถุดิบเหล่านี้ เมื่อครบทุกชิ้นแล้วมันก็ต้องมีการประกอบเข้าสู่บรรจุภัณฑ์และจัดเก็บจนกว่าจะมีการขายต่อไปให้กับลูกค้าต่อไป

การมีผู้จัดหา (suppliers) ที่สามารถเชื่อถือได้อยู่ในขั้นตอนการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานก็จะทำให้ระบบมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะส่งผลให้สามารถผลิตสินค้าที่มีคุณภาพเป็นไปตามที่ผู้ผลิตต้องการและสามารถจัดส่งสินค้าต่อไปได้อย่างตรงเวลาด้วย

ดังนั้นเราจะเห็นว่าในยุคที่มีการนำเข้าส่งออกสินค้าไปทั่วโลกเพื่อผลิตสินค้าตามความต้องการของลูกค้าที่แตกต่างกันไปนี้มีผลกระทบอย่างมากต่อระบบห่วงโซ่อุปทานเมื่อมีการปิดเมือง หรือปิดประเทศอย่างหลายๆประเทศทำ ณ ขณะนี้ ซึ่งจะส่งผลต่อความยากลำบากต่อการเคลื่อนย้ายสินค้าไปทั่วโลกอย่างแน่นอน

ณ เวลานี้เราโชคดีที่เกิดในประเทศไทยแล้ว เพราะเชื่อว่าสินค้าโดยเฉพาะอาหารยังไม่น่าจะเกิดการขาดแคลนในอนาคตอันใกล้แน่ๆ เนื่องจากเราเป็นประเทศที่สามารถผลิตสินค้าได้หลายๆอย่าง ไม่ได้เหมือนประเทศอย่างตะวันตกที่เรียกตัวเองว่าพัฒนาแล้ว แต่ก็ยังต้องนำเข้าสินค้ามากมายแทน

ฉะนั้นอย่างน้อยไม่ต้องกักตุนสินค้ากันหรอกครับ เชื่อว่าเรายังน่าจะมีให้ซื้อหามากินกันอีกเป็นปีครับ

อ้างอิง:

https://www.investopedia.com/terms/s/supplychain.asp

https://en.wikipedia.org/wiki/Supply_chain_management

blenlit

hakwamroo.com

Leave a Reply