พยายามเข้าใจ การลงทุน การเงิน และระบบเศรษฐกิจ

Economics

What is Pork Cycle in Economics?

ช่วงนี้เกิดการขาดแคลนของชิปคอมพิวเตอร์ในหลายๆอุตสาหกรรม และล่าสุดเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคมที่ผ่านมา โตโยต้าก็เป็นอีกรายที่ต้องหยุดพักโรงงานสองโรงงานการผลิตรถยนต์ในญี่ปุ่นเนื่องจากไม่มีชิปในการผลิต

การขาดแคลนของชิปคอมพิวเตอร์ที่เป็นส่วนประกอบแทบจะทุกอย่างในทุกวันนี้ตั้งแต่ รถยนต์ มือถือ ยันเครื่องซักผ้า ก็มีการนำเหตุการณ์นี้ไปเปรียบเทียบกับทฤษฏีทางเศรษฐศาสตร์อันนึงในอดีตก็คือทฤษฏี Pork-Cycle หรือทฤษฏีวงจรเนื้อหมู

ในทางเศรษฐศาสตร์แล้ว คำที่ว่าวงจร pork cycle, hog cycle หรือ cattle cycle ก็จะอธิบายถึงเหตุการณ์ถึงความผันผวนของวงจรการขึ้นๆลงๆของอุปทานของเนื้อหมู และราคาเนื้อหมูในตลาดปศุสัตว์ ซึ่งมีการศึกษาครั้งแรกในปี 1925 ในตลาดของเนื้อหมูในอเมริกาโดย Mordercai Ezekiel และในปี 1927 ในยุโรปโดย Authur Hanau

Nicholas Kaldor เป็นผู้เสนอโมเดลของความผันผวนในตลาดเกษตรกรรมที่เรียกว่า cobweb model ซึ่งโมเดลนี้จะขึ้นอยู่กับความล่าช้าในการผลิตและความคาดหวังที่มีการเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา

โดยในโมเดลของเขานั้นบอกว่า เมื่อสินค้ามีราคาสูง ก็จะมีการลงทุนเพิ่มมากขึ้นในการผลิตสินค้านั้นๆ อย่างไรก็ดี ผลกระทบของการลงทุนนี้ก็จะยังไม่ปรากฏเนื่องจากความล่าช้าที่มาจากเวลาที่ใช้ในการผสมพันธุ์ ก็คือ ความล่าช้าของการผลิตนั่นเอง

และท้ายที่สุดแล้ว พอตลาดจะเริ่มอิ่มตัว ก็จะนำไปสู่การลดลงของราคาสินค้า การผลิตก็จะลดลงอีกครั้ง และก็เช่นเดียวกันก็จะใช้เวลากว่าจะเห็นถึงผลกระทบ และก็นำไปสู่การเพิ่มขึ้นของอุปสงค์และตามมาด้วยการเพิ่มขึ้นของราคาอีกครั้งหนึ่ง

วงจรนี้ก็จะวนไปวนมาซ้ำๆทำให้เกิดกราฟอุปทาน-อุปสงค์ที่คล้ายคลึงกับใยแมงมุม (cobweb) นั่นเอง ตามกราฟด้านล่างจะเห็นว่าอุปทาน (supply) จะค่อยๆลดลงเมื่ออุปสงค์ (demand) อยู่ในระดับต่ำ และก็จะค่อยๆสูงขึ้นเมื่ออุปสงค์อยู่ในระดับสูง ตรงกันข้ามกับอุปสงค์ที่จะค่อยๆเพิ่มขึ้นเมื่ออุปทานลดต่ำลง และลดลงเมื่ออุปทานค่อยๆเพิ่มขึ้นแต่ทั้งสองด้านนี้จะไม่เกิดขึ้นพร้อมๆกันเพราะจะมี lag หรือ period ก็คือช่วงที่ต้องใช้เวลาในการปรับเปลี่ยนการผลิตตามอุปสงค์ที่เปลี่ยนแปลงไป

File:Pork-Cycle.svg
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Pork-Cycle.svg

โมเดลนี้ก็ถูกนำไปประยุกต์ใช้กับภาคแรงงานด้วยเช่นกัน เงินเดือนที่สูงในบางภาคจะนำไปสู่การเพิ่มขึ้นของนักเรียนที่จะศึกษาถึงหัวข้อที่เกี่ยวข้อง และเมื่อนักเรียนเหล่านี้เรียนจบหลังจากการเรียนผ่านไปหลายปีและเริ่มเข้าสู่ตลาดแรงงาน อนาคตหรือโอกาสของงานที่ว่าเงินเดือนสูงๆเหล่านั้นก็จะแย่กว่าที่คาดหวังเมื่อตอนเริ่มเรียนนักอันเนื่องมาจากจำนวนของผู้เรียนที่มากเกินไป และเมื่อเงินเดือนหรือโอกาสทางการงานของกลุ่มที่ว่านี้มีลดน้อยลง ก็จะทำให้นักเรียนใหม่ๆไม่อยากเข้ามาเรียนเกี่ยวกับหัวข้อนี้อีกก็ทำให้เกิดการขาดแรงงานทางด้านนี้และจะนำไปสู่เงินเดือนที่สูงขึ้นอีกครั้งหนึ่งเป็นวงจรไป

โมเดลของ Kaldor นี้จะข้องเกี่ยวกับสมมุติฐานที่ว่านักลงทุนนั้นจะเจอกับความผิดพลาดที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติจากระบบ ในโมเดลของเขานั้น การลงทุน (ก็คือการผสมพันธุ์วัวแทนที่จะฆ่าเลย) เมื่อราคาเนื้อวัวสูงนั้นจะทำให้ราคาเนื้อวัวในอนาคตนั้นตกลง และเมื่อคาดการณ์แบบนี้แล้ว (ก็คือการฆ่าเลยให้มากขึ้นเมื่อราคายังสูงอยุ่) ก็จะทำให้นักลงทุนได้รับกำไรมากขึ้น

Sherwin Rosen, Kevin M Murphy และ Jose Scheinkman (ปี 1994) นั้นนำเสนอโมเดลที่แตกต่างออกไปในแง่ที่ว่านักเพาะพันธุ์วัวนั้นมีความคาดหวังที่เหมาะสมเกี่ยวกับราคาของเนื้อวัวในอนาคต และพวกเขาแสดงให้เห็นว่าแม้แต่ในกรณีนี้ วงจร 3 ปีในการเลี้ยงวัวนั้นจะเป็นสาเหตุที่เหมาะสมที่จะเลือกว่าจะฆ่าวัวเลยหรือจะเลือกเพาะพันธุ์แทนก็จะส่งผลให้อุปทานเนื้อวัวนั้นมีความผันผวนตลอดเวลา

อ้างอิง:

https://www.economist.com/finance-and-economics/2021/05/22/the-global-chip-shortage-is-here-for-some-time

Pork cycle – Wikipedia

File:Pork-Cycle.svg – Wikipedia

Leave a Reply