พยายามเข้าใจ การลงทุน การเงิน และระบบเศรษฐกิจ

Economics

Reflation คืออะไร?

หลายๆคนคงจะเข้าใจดีอยู่แล้วว่า Inflation นั้นคือการที่ระดับราคาของสินค้าในเศรษฐกิจมีการปรับตัวสูงขึ้นโดยมักจะเทียบเป็นไตรมาสและเป็นปีและเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันกับปีที่ผ่านมาเพื่อดูว่าระดับราคาของสินค้าเมื่อเทียบกับไตรมาสที่ผ่านมาหรือเทียบกับปีที่แล้วนั้นมีราคาสูงขึ้นแค่ไหน การที่ระดับราคาของสินค้าสูงขึ้นหรือเกิด inflation ขึ้นนั้นก็แปลว่า เงินจำนวนเท่าเดิมสามารถซื้อสินค้าและบริการได้น้อยลงจากเงินจำนวนเท่ากันในช่วงที่มีการเปรียบเทียบกัน

แต่มีอีกคำนึงที่อาจจะมีการพูดถึงกันไม่บ่อยนักและยังทำให้หลายคนสับสนอยู่ (รวมถึงผมด้วย) ก็คือคำว่า “Reflation”

Reflation นั้นเป็นการกระทำใดๆก็ตามเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยการเพิ่มปริมาณเงิน (money supply) เข้าไปในระบบหรือด้วยการลดภาษีลง เพื่อที่จะช่วยให้เศรษฐกิจนั้น (โดยเฉพาะระดับราคาสินค้า) กลับเข้าสู่แนวโน้มระยะยาวจากการร่วงตกลงในช่วงวงจรธุริกิจ โดยที่จะตรงข้ามกับคำว่า disinflation เพื่อที่จะพยายามนำเศรษฐกิจให้ออกจากแนวโน้มระยะยาว

Relation นั้นอาจจะมองได้ว่าเป็นรูปแบบนึงของ inflation ซึ่งก็จะเปรียบกับ inflation หรือเงินเฟ้อที่ว่า ‘bad’ inflation หรืออัตราเงินเฟ้อที่แย่นั้นคือ อัตราเงินเฟ้อที่ยืนอยู่เหนือเส้นแนวโน้มระยะยาว ในขณะที่ reflation คือการฟื้นตัวของระดับราคาสินค้าที่ได้ตกลงต่ำกว่าเส้นแนวโน้มที่ว่า

ตัวอย่างเช่น หากอัตราเงินเฟ้อนั้นอยู่แถวๆที่อัตรา 3% แต่หลังจาก 1 ปีมันตกลงเหลือ 0% ปีถัดไปจะต้องมีอัตราเงินเฟ้อที่ 6% (จริงๆต้อง 6.09% เนื่องจากการคำนวณแบบทบต้น) เพื่อที่จะกลับไปสู่เส้นแนวโน้มระยะยาว อัตราเงินเฟ้อที่สูงกว่าอัตราเงินเฟ้อปกตินี้จะเรียกหรือถือว่าเป็น reflation ซึ่งมันคือการกลับคืนสู่แนวโน้มแต่ไม่ได้เกินเลยไปกว่าเส้นแนวโน้มระยะยาว

ความแตกต่างดังว่านี้ถือว่าเป็นจริงจากทฤษฏีของการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ว่ามีการเจริญเติบโตในทางเศรษฐกิจและระดับราคาสินค้าในระยะยาวซึ่งเป็นที่ยอมรับในวงกว้างในวงการเศรษฐศาสตร์ เหมือนกับที่ว่า disflation นั้นเปรียบเทียบว่าเป็นยาแก้ที่ยอมรับได้ต่อระดับอัตราเงินเฟ้อที่สูงขึ้น ส่วน reflation ก็เปรียบเทียบว่าเป็นยาแก้สำหรับ deflation

คำว่า ‘reflation’ นั้นก็สามารถอ้างอิงถึงนโยบายทางเศรษฐกิจก็ได้ ที่ว่ารัฐบาลนั้นใช้การกระตุ้นทางการคลังหรือทางการเงินเพื่อที่จะขยายผลผลิตโดยรวมของประเทศ ซึ่งอาจจะสามารถกระทำได้ในวิธีการที่รวมไปถึงการลดภาษี การเปลี่ยนแปลงปริมาณเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ หรือแม้แต่การปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายก็ตาม

โดยดั้งเดิมแล้วมันใช้สำหรับอธิบายถึงการฟื้นคืนของระดับราคากลับไปสู่ระดับที่น่าพอใจก่อนหน้านี้หลังจากที่ระดับราคาตกลงอันเนื่องมาจากภาวะเศรษฐกิจถดถอยหรือตกต่ำ แต่วันนี้ก็จะหมายรวมเพิ่มเติมถึงเฟสแรกในการฟื้นตัวของเศรษฐกิจซึ่งก็คือจุดเริ่มต้นของการพบเห็นว่าราคาสินค้าที่ต่ำลงนั้นมาถึงจุดสิ้นสุด ด้วยระดับราคาสินค้า การจ้างงาน ผลผลิตและรายได้ที่เพิ่มขึ้นจนถึงจุดที่ระดับเศรษฐกิจนั้นสู่ระดับการจ้างงานเต็มงานหรือที่เรียกว่า full employment นั่นเอง

อ้างอิง:

Reflation – Wikipedia

Reflation Definition (investopedia.com)

Leave a Reply