พยายามเข้าใจ การลงทุน การเงิน และระบบเศรษฐกิจ

Investment

Options คืออะไร?

Options เป็นประเภทหนึ่งของอนุพันธ์ทางการเงินที่ให้สิทธิผู้ถือ แต่ไม่ใช่ภาระผูกพันในการที่จะซื้อหรือขายสินทรัพย์ที่ผูกพันการในราคาที่กำหนดไว้ หรือที่เรียกว่า strike price โดยสามารถทำการซื้อหรือขายสินทรัพย์ดังกล่าวตามวันที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือวันหมดอายุ (expiration date)

ซึ่ง Options นี้จะมีอยู่สองประเภทคือ call options และ put options

Call option จะให้สิทธิกับผู้ถือในการซื้อสินทรัพย์ที่ผูกพันกันไว้ในราคาที่กำหนดไว้ล่วงหน้า (strike price) ก่อนหรือวันที่หมดอายุ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณซื้อหุ้นที่มี call option ด้วยราคาที่กำหนดไว้คือ 50 บาท และปัจจุบันหุ้นนั้นกำลังซื้อขายด้วยราคาที่ 60 บาท คุณก็มีสิทธิที่จะซื้อหุ้นนั้นในราคาที่ 50 บาท แม้ว่าปัจจุบันราคาตลาดกำลังซื้อขายกันอยู่ที่ 60 บาทก็ตาม ถ้าราคาหุ้นนั้นไม่เคยวิ่งไปถึง 50 บาท (ต่ำกว่า 50 บาทตลอด) ไอ่ call option เนี้ยก็จะหมดอายุไป

ในทางกลับกัน Put option จะให้สิทธิกับผู้ถือในการขายสินทรัพย์ที่ผูกพันกันไว้ในราคาที่กำหนดไว้ล่วงหน้า (strike price) ก่อนหรือวันหมดอายุ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณซื้อหุ้นที่ put option ด้วยราคาที่กำหนดไว้คือ 50 บาท และปัจจุบันหุ้นกำลังซื้อขายด้วยราคาที่ 40 บาท คุณก็มีสิทธิที่จะขายหุ้นนั้นที่ราคา 50 บาท แม้ว่าปัจจุบันราคาตลาดกำลังซื้อขายกันอยู่ที่ 40 บาทก็ตาม ถ้าราคาหุ้นไม่เคยตกลงมาต่ำกว่า 50 บาท (สูงกว่า 50 บาทตลอด) เจ้า put option นี้ก็จะหมดอายุไปเช่นกัน

Options สามารถช่วยให้บรรลุการซื้อขายด้วยหลายจุดประสงค์ไม่ว่าจะเป็น hedging การเก็งกำไร และการสร้างรายได้ ซึ่งมันถือว่าจะมีความซับซ้อนมากกว่าหุ้นและก็มีความเสี่ยง รวมถึงจะมีค่าธรรมเนียมติดมาในการซื้อ options ด้วย ไม่ว่าจะ call หรือ put ดังนั้นมันจึงมีความสำคัญที่จะต้องเข้าใจกลไลการซื้อขาย options และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องก่อนที่จะเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับธุรกรรมใดๆนะครับ

Leave a Reply