https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js

พยายามเข้าใจ การลงทุน การเงิน และระบบเศรษฐกิจ

Finance

Inventory (สินค้าคงคลัง)

https://www.cin7.com/what-is-inventory-management/

สินค้าคงคลังคืออะไร?

ในงบดุล (balance sheet) ในส่วนของสินทรัพย์หมุนเวียน (current assets) นั้นจะมีตัวเลขนึงที่บ่งบอกถึงจำนวนสินค้าคงคลัง

สินค้าคงคลังจะแสดงให้เห็นว่าบริษัทนั้นมีวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตสินค้าเท่าไหร่เพื่อรอการขาย สินค้าคงคลังแสดงถึงสินทรัพย์ที่สำคัญตัวหนึ่งของธุรกิจ เพราะหากสินค้าคงคลังมีการหมุนเวียนที่บ่อยๆก็จะแสดงให้ว่าบริษัทมีแหล่งที่สร้างรายรับหลัก และมีความเข้มแข็งซึ่งก็จะส่งผลดีต่อผู้ถือหุ้นต่อไป

สินค้าคงคลังคือการจัดเรียงสินค้าที่ผลิตเสร็จแล้วรอการขาย สินค้าคงคลังถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มของสินทรัพย์หมุนเวียนในงบดุลของบริษัทอย่างที่กล่าวไปแล้ว และมันก็ใช้เป็นตัวเผื่อเหลือเผื่อขาดระหว่างการผลิตสินค้าจากโรงงานและการรับออเดอร์จากลูกค้า

เมื่อสินค้าคงคลังนั้นถูกขายออกไปแล้ว ต้นทุนของสินค้าคงคลังก็จะถูกย้ายไปเป็นต้นทุนของการขายสินค้าแทน (cost of goods sold) และจะถูกแสดงอยู่บนงบรายรับของบริษัท (income statement)

ประเภทของสินค้าคงคลัง

โดยทั่วไปแล้วสินค้าคงคลังนั้นจะถูกจัดอยู่ในรูปแบบของวัตถุดิบ สินค้ารอการผลิต และสินค้าที่พร้อมขาย วัตถุดิบก็คือยังไม่ผ่านขั้นตอนการผลิตใดๆ วัตถุดิบที่อยู่ในขั้นตอนการผลิต วัตถุดิบที่รอการผลิตก็อย่างเช่น ปูนซีเมนต์ หิน ทราย สำหรับการผลิตคอนกรีต แป้งทำอาหารสำหรับทำขนม หรือเส้นด้ายรอการผลิตเป็นเสื้อผ้า เป็นต้น

สินค้าคงคลังที่กำลังอยู่ในขั้นตอนการผลิตก็คือสินค้าที่อาจจะเสร็จสิ้นแล้วบางส่วนแต่รอขั้นตอนการผลิตสุดท้ายเพื่อรอการนำไปขาย สินค้าคงคลังที่อยู่ในขั้นตอนการผลิตนี้หรือที่เรียกอีกอย่างนึงก็คือสินค้าที่อยู่บนพื้นโรงงานเพื่อรอการผลิตนั่นเอง ตัวอย่างเช่น ชิ้นส่วนบางส่วนที่ประกอบเสร็จแล้วของส่วนประกอบของเครื่องบิน หรือส่วนประกอบบางส่วนที่เสร็จแล้วรอประกอบของมอเตอร์ไซค์เป็นต้น

สินค้าที่พร้อมรอขายก็คือสินค้าที่เสร็จสิ้นโดยสมบูรณ์ไม่ต้องมีการผลิตหรือตกแต่งใดๆเพิ่มเติมและอยู่ในโกดังหรืออยู่ในรูปของสินค้าที่พร้อมขายแล้ว ร้านค้าปลีกมักจะเรียกสินค้าคงคลังเหล่านี้ว่า สินค้าที่พร้อมออกสู่ตลาด (merchandise) ตัวอย่างทั่วๆไปของสินค้าที่พร้อมออกสู่ตลาดก็รวมไปถึง อุปกรณ์อิเลคโทรนิคส์ เสื้อผ้า และรถยนต์

สินค้าคงคลังแบบฝากรอขาย (Consignment Inventory)

ผู้ผลิตหลายๆรายจะจับคู่หรือร่วมกันกับร้านค้าปลีกเพื่อฝากสินค้าคงคลังไว้ สินค้าคงคลังแบบฝากรอขายนี้จะเป็นสินค้าคงคลังที่ผู้ผลิตหรือผู้จัดหาสินค้าเป็นเจ้าของอยู่แต่ว่าจะถูกเก็บไว้กับร้านค้าปลีกโดยที่ร้านค้าปลีกต่างๆนี้จะซื้อสินค้าคงคลังนี้ก็ต่อเมื่อสินค้านั้นถูกขายหรือถูกใช้ไปแล้วให้กับผู้ใช้คนสุดท้าย (end user)

ยิ่งพูดยิ่งงง ประมาณว่า ผู้ผลิต (producer/supplier) ฝากสินค้ารอขายให้กับร้านค้าปลีก (retailer/intermediates) เพื่อรอขายให้กับลูกค้าสุดท้ายอีกที (end user) นั่นเอง

ผลดีต่อผู้ผลิตในกรณีนี้ก็คือผู้ผลิตได้โปรโมทสินค้าของตัวเองผ่านทางร้านค้าปลีกและทางผู้ซื้อสินค้าสุดท้ายก็สามารถเข้าถึงสินค้าได้ตามที่ต้องการ ผลดีต่อร้านค้าปลีกหรือตัวกลางนี้ก็คือร้านค้าปลีกหรือตัวกลางยังไม่ต้องลงทุนใดๆจนกว่าจะมองเห็นว่ามันทำกำไรให้กับพวกเขาได้ แปลว่าตัวกลางเหล่านี้จะซื้อสินค้าคงคลังนั้นก็ต่อเมื่อผู้ใช้สุดท้ายซื้อสินค้าจากพวกเขาอีกที หรือจนกว่าสินค้าคงคลังนั้นจะถูกใช้ไปในการผลิตต่อไป

ในบริษัทๆนึง การที่มีสินค้าคงคลังมากๆบางทีมันก็ดูเหมือนว่าเป็นสิ่งไม่ดีต่อธุรกิจ อย่างไรก็ดีประเด็นนี้ก็ไม่จริงเสมอไป เนื่องจากว่าสินค้าคงคลังก็ถือว่าเป็นสินทรัพย์ของบริษัท และโดยทั่วไปแล้วยิ่งบริษัทมีสินทรัพย์มากๆก็ยิ่งถือว่าเป็นสิ่งดี

อย่างไรก็ดี การที่มีสินค้าคงคลังมากๆก็อาจจะนำมาซึ่งปัญหาได้หลายๆอย่าง เช่น ต้องมีการกู้ยืมเงินในจำนวนที่สูงเพื่อที่จะนำมาใช้ในการผลิตสินค้า หรือต้องใช้เงินสดที่มากเกินไปในการที่จะรักษาระดับของสินค้าคงคลังไว้ หรือหากราคาสินค้ามีการตกลงมากเกินไปก็จะนำมาซึ่งโอกาสขาดทุนที่สูงได้เช่นกัน

อีกอย่างหนึ่งก็คือ การมีสินค้าคงคลังมากๆอาจจะหมายความว่าสินค้านั้นไม่สามารถขายได้ และอาจจะทำให้ต้องลดราคาสินค้านั้นลงเพื่อระบายสินค้าคงคลังออกไป

ตัวเลขของสินค้าคงคลังควรจะนำไปพิจารณาร่วมกับปัจจัยอื่นๆ ซึ่งโดยปกติแล้วก็จะดูที่การหมุนเวียน (turnover) ซึ่งก็คือการนำยอดขายทั้งปีมาหารด้วยสินค้าคงคลังว่าเป็นอัตราส่วนที่เท่าไหร่ ซึ่งในแต่ละธุรกิจก็จะมีตัวเลขที่ไม่เท่ากันและแตกต่างกันออกไป

และควรนำมาเปรียบเทียบกันในแต่ละปีเพื่อดูความเปลี่ยนแปลงของอัตราส่วน เทียบกับกำไร (net profit) เทียบกับสินทรัพย์หมุนเวียน (current assets) และเทียบกับเงินทุนหมุนเวียน (working capital) ก็ดูจะมีประโยชน์กว่า

นี่เพียงแค่สินค้าคงคลังตัวเดียวนี่ก็บอกอะไรได้เยอะเหมือนกันเนาะ

อ้างอิง:

https://www.investopedia.com/terms/i/inventory.asp

blenlit

Hakwamroo.com

Leave a Reply

https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js
%d bloggers like this: