พยายามเข้าใจ การลงทุน การเงิน และระบบเศรษฐกิจ

Finance

อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (current ratio)

https://www.investopedia.com/terms/c/currentratio.asp

หนึ่งในตัวเลขทางการเงินที่ใช้ในการวิเคราะห์งบดุล (balance sheet) มากที่สุดนั่นก็คือ อัตราส่วนทุนหมุนเวียน หรือ current ratio ซึ่งมาจาก สินทรัพย์หมุนเวียน (current assets) หารด้วย หนี้สินหมุนเวียน (current liabilities)

ตัวอย่างเช่น หากบริษัทนึงมี สินทรัพย์หมุนเวียนที่มูลค่า 1,000,000 บาท และมีหนี้สินหมุนเวียนที่มูลค่า 500,000 บาท อัตราส่วนทุนหมุนเวียนก็จะหาได้จาก 1,000,000 / 500,000 เท่ากับ 2 หรือก็คือ 2 ต่อ 1

โดยปกติแล้วเมื่อบริษัทอยู่ในฐานะทางการเงินที่ดี สินทรัพย์หมุนเวียนก็จะมีมูลค่าที่มากกว่าหนี้สินหมุนเวียนมาก ซึ่งบ่งบอกถึงว่า บริษัทนี้ไม่มีปัญหาที่จะใช้หนี้สำหรับยอดหนี้ที่กำลังจะครบกำหนดชำระในอนาคตอันใกล้นี้ (ปกติคือระยะเวลาประมาณหนึ่งปี)

ทีนี้ระดับของอัตราส่วนทุนหมุนเวียนที่เหมาะสมมันควรอยู่ที่เท่าไหร่ (หรือกี่เท่า) กันดีหละ ซึ่งปกติแล้วตัวเลขนี้ก็มักจะขึ้นอยู่กับว่าบริษัทนั้นๆอยู่ในธุรกิจประเภทไหน

ซึ่งหากบริษัทมีสัดส่วนของสินทรัพย์หมุนเวียนที่มีสภาพคล่องที่สูงๆ (liquidity) ก็มักจะไม่ต้องมีเงินหมุนเวียนสำรองที่สูงกว่าหนี้สินหมุนเวียนที่สูงนัก (เพราะหากเกิดปัญหาก็สามารถ liquidate หรือเปลี่ยนสินทรัพย์หมุนเวียนเป็นเงินสดได้โดยไม่ต้องใช้เวลานานนัก

อาจจะเป็นได้ว่าบริษัทนั้นไม่ได้มีสินค้าคลังสูงนัก (inventories) หรือสามารถเรียกเก็บหนี้ (receivables) ได้อย่างรวดเร็ว จากหนังสือ Security Analysis 6th Edition นั้นได้บอกว่าตัวเลขมาตราฐานขั้นต่ำของอุตสากรรมทั่วไปนั้นจะมีตัวเลขอัตราส่วนทุนหมุนเวียนที่ 2 ต่อ 1

เราอาจจะวิเคราะห์เพิ่มเติมด้วยการเอาสินค้าคงคลังออกจากการคำนวณด้วย เพื่อดูว่า เงินสด (cash) และ เงินรับต่างๆ (receivables) เมื่อรวมกันแค่สองอย่างนี้จะมีมูลค่าสูงกว่าหนี้สินหมุนเวียนหรือไม่ หรือที่เรียกว่า สินทรัพย์ที่มีส่วนทุนหมุนเวียนเร็ว (quick assets)

อย่างไรก็ดี หากธุรกิจของบริษัทนั้นมีสินค้าคงคลังที่เปลี่ยนสภาพได้อย่างรวดเร็ว (เช่น ขายดีช่วงสิ้นปี แต่มีสต็อคสูงช่วงต้นปี อะไรแบบนี้) ตัวเลข quick asset ก็อาจจะไม่มีผลเท่าใดนัก เนื่องจากมันจะเปลี่ยนแปลงไปตามฤดูกาล (seasonality)

แต่อย่างไรก็ดี ในทุกๆกรณีแบบนั้น เราควรจะดูให้ละเอียดอีกทีว่า นั่นเป็นสถานการณ์ปกติของบริษัทจริงๆหรือไม่ และบริษัทนั้นอยู่ในสถานะที่มีอัตราส่วนทุนหมุนเวียนที่ดีและไม่น่าจะมีปัญหาอะไรที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้

อ้างอิง:

https://www.investopedia.com/terms/c/currentratio.asp

blenlit

hakwamroo.com

Leave a Reply